Najnoviji članci »

Sastanak omladine SDA Sandžaka, AK Partije Turske i Bosnjacke stranke Crne Gore

Sastanak omladine SDA Sandžaka, AK Partije Turske i Bosnjacke stranke Crne Gore

admin 22, Juli 2014 0

U Novom Pazaru je održan trilateralni sastanak predstavnika omladinskih organizacija SDA Sandžaka, AK Partije Turske i Bošnjačke Stranke Crne Gore. Jučerašnji susret je nastavak dobre saradnje Foruma mladih Bosnjacke stranke sa omladinom AK Partije,

Čitajte dalje »
Diskusija poslanika Kalača povodom Izvještaja o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2013. godinu

Diskusija poslanika Kalača povodom Izvještaja o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2013. godinu

Klub Poslanika 22, Juli 2014 0

Analizirajući parametre mogli bi konstatovati da je Crna Gora  zaista još uvijek tržište u razvoju osiguranja. Međutim, iz materijala koji smo  dobili možemo  prepoznati trend rasta na tržištu osiguranja u Crnoj Gori u zadnjih

Čitajte dalje »
Izlaganje poslanika Kalača povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Izlaganje poslanika Kalača povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Klub Poslanika 22, Juli 2014 0

Kada je u pitanju poljoprivreda i ruralni razvoj u Crnoj Gori, analiza stanja je pokazala da postoji potreba za dodatnom podrškom za jačanje administrativnih kapaciteta, koordinaciju i saradnju između relevantnih institucija. Evidentno je da

Čitajte dalje »
Diskusija poslanika Zoronjića povodom Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2013. godinu

Diskusija poslanika Zoronjića povodom Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2013. godinu

Klub Poslanika 21, Juli 2014 0

Hvala potpredsjedniče Mustafiću, koleginice i kolege, poštovani Zaštitniče ljudskih prava i sloboda Bakoviću, g-đo Stanković, poštovani građani, Što se tiče Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2013. godinu, moram istaći da

Čitajte dalje »
Diskusija poslanika Kalača povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Diskusija poslanika Kalača povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Klub Poslanika 21, Juli 2014 0

Nijedan zakon, koliko god dobar bio nije savršen i može se unapređivati, pa tako i ovaj naš o uređenju prostora i izgradnji objekata. Ovo govorim iz razloga što je izmjene trebalo proširiti na više

Čitajte dalje »
Izlaganje poslanika Kalača povodom Predloga zakona o nadzoru proizvoda na tržištu

Izlaganje poslanika Kalača povodom Predloga zakona o nadzoru proizvoda na tržištu

Klub Poslanika 18, Juli 2014 0

Shodno opredjeljenosti Crne Gore za pristup Evropskoj uniji za ovaj predlog zakona možemo reći  da predstavlja još jednu našu “evropsku obavezu”. Ovaj Zakon predviđa i razmjenu informacija na nivou EU preko koordinacionog tijela. Informisanje

Čitajte dalje »
Diskusija poslanika Kalača povodom Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica

Diskusija poslanika Kalača povodom Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica

Klub Poslanika 18, Juli 2014 0

Zakonom o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica uređeno je plaćanje poreza na promet istih. Kao osnovni razlog za izmjenu važećeg zakona navedena je potreba za bližim definisanjem pojmova.

Čitajte dalje »
QR Code Business Card